NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

U progu beatyfikacji - Kazimierz Pasternak

Prymas Wyszyński z „Solidarnością”

Zbliżająca się czerwcowa beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na placu Zwycięstwa w Warszawie, jest okazją do przypomnienia wielkiej troski i zaangażowania Prymasa w tworzenie podwalin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’, zarówno w gorącym czasie masowych strajków jak i nieco późniejszych zmagań związanych zarówno z rejestracją Związku jak i kolejnymi miesiącami działalności. To na prośbę strajkujących hutników z ówczesnej Huty Warszawa, prymas Wyszyński wpłynął na decyzję księdza Jerzego Popiełuszki – rezydenta z żoliborskiej parafii, aby przewodzić niedzielnej mszy świętej dla strajkującej, wielotysięcznej załogi Huty Warszawa w sierpniu 1980 roku. Było to zarówno dla prymasa jak i księdza Jerzego Popiełuszki – obecnego Patrona NSZZ "Solidarność", szczególne wydarzenie. „To nas wszystkich zdumiewało, gdy Huta Warszawa postanowiła poprzeć strajk stoczniowców – pierwszą prośbą robotników było: dajcie nam księdza, niech odprawi Mszę świętą. Okazali zrozumienie, że każdy ład musi się opierać na ładzie Bożym, a więc na świadomości, że człowiek jest owocem miłości Boga i że przez miłość idzie się do sprawiedliwości i pokoju” – powiedział prymas do delegacji NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze 19 października 1980 roku. Prymas dziękował „Solidarności” za, jak powiedział, „waszą wrażliwość na miejsce Boga w pracy, za to, że upominaliście się o Mszę świętą wśród strajkujących i o Mszę świętą w radio dla chorych i cierpiących”. Prymas troszczył się w pierwszych miesiącach budowania struktur organizacyjnych NSZZ ”Solidarność” o skuteczne rozwiązania i wskazywał na zasadnicze priorytety. Jednym z nich były szkolenia. Do przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, 10 listopada 1980 roku w Warszawie, powiedział: „zasadniczym wstępnym zadaniem w każdej wspólnocie „Solidarności” będzie przeszkolenie członków związku w zakresie znajomości kodeksu pracy i ustawodawstwa pracy aby byli zorientowani we wszystkich problemach. A jest ich wiele, sprawa czasu pracy i bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, zagadnienia umów – dawniej był bardzo aktualny problem umów zbiorowych – zagadnienie sądów pracy i inspektoratów pracy”. W ocenie prymasa sprawą pilną jest zadbanie o warunki pracy. Mówił prymas „Chociaż mielibyście różne pokusy natury politycznej, pamiętajcie, że pierwszym waszym celem jest realizacja zadań zawodowo – społecznych, ochrona środowiska pracy, warunków higieny i bezpieczeństwa pracy, przestrzeganie kodeksu pracy, ustawodawstwa społecznego. Obrona człowieka pracującego – to jest wasze najważniejsze zadanie”. Zwracając się do NSZZ „Solidarność” z Poznania i Gniezna w dniu 20 listopada 1980 roku kardynał Wyszyński z naciskiem mówił, „że musicie poznać zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków sanitarnych w pracy, bo to są rzeczy do dziś dnia okropne. Zagadnienie higieny pracy w wielkich zakładach przemysłowych jest na ostatnim planie. Na podniesienie warunków sanitarnych, bezpieczeństwo i higienę – nie ma pieniędzy”. Niestety, słowa prymasa w stosunku do niemałej grupy pracodawców zachowują aktualność i dzisiaj.
 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego