NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1233) z dn. 7 lutego 2020r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

V Niedziela zwykła, rok A, 09.02.2020 r.
Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków
Ps 112(111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a) Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
1Kor 2, 1-5 Nauczanie świętego Pawła
Akl. przed Ew.: (J 8, 12)  Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata

 

Jezus jest światłością świata, a my w nim, światłem świata!
Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego ukazuje nam Jezusa jako Światłość świata, a nas, zjednoczonych w Nim, czerpiących z Niego, światłem ze Światłości! Zarówno słowo Boże z księgi proroka Izajasza, jak i słowo Pańskie z Ewangelii uświadamiają nam, ludziom wierzących, że nasze dobro, dobre czyny wypływające z wiary w Jezusa, są jak światło, które świeci w ciemnościach i światło przed innymi ludźmi, które wskazuje na Źródło Dobra-Światłości, którym jest sam Bóg! Kto pragnie dobra, które zwycięża zło, potrzebuje kontaktu, zjednoczenia z jego źródłem, które objawiło się w osobie Jezusa, Światłości dla całego świata. My, chrześcijanie, gdy zachowujemy w sobie światło słowa Boże, światło łaski uświęcającej, trwamy w Komunii Świętej z Jezusem, stajemy się światłem dla naszych braci i sióstr w człowieczeństwie, wskazując przez swoje życie, dobre czyny na Tego, który zwyciężył wszelką ciemność grzechu i zła, który jest Źródłem Trwałego Dobra w świecie, dla każdego człowieka, także dla tego, który jest jeszcze pogrążony w ciemnościach zła!


Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! Ks. Konrad Walerczak
 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego