NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1280) z dn. 19 lutego 2021r.

Negocjacje z zarazą w tle - Kazimierz Pasternak

Ruszyły negocjacje płacowe w zakładach pracy na 2021 rok. Są nieliczne przypadki, gdzie udało się zakończyć podwyżkowe batalie z niezłymi efektami. Ale to zupełne wyjątki. W zdecydowanej liczbie zakładów pracy batalia związana z podjęciem procesu negocjacyjnego, związanego z podwyżką realnych wynagrodzeń pracowniczych w 2021 roku, jest w fazie zupełnie wstępnej. Pandemiczna zaraza nie ułatwia zadania zarówno pracodawcom jak i organizacjom związkowym. Najtrudniej jest w tych sektorach gospodarki gdzie nastąpiły częściowe lub całkowite wyłączenia działalności, co nie oznacza zakazu prowadzenia negocjacji płacowych z finalnymi rozstrzygnięciami, dla przykładu, w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Przecież dotkliwe dla wielu branż skutki pandemicznej zarazy nie mogą oznaczać zrzucania wszelkich kosztów wyłącznie na pracowników i ich rodziny. Z konieczności, nie wszędzie będą możliwe negocjacje w zamkniętych pomieszczeniach, realizowane w klasycznej formule z zachowaniem znanych technik negocjacyjnych. Jest to, bez wątpienia, solidne utrudnienie. Generalnie, przed rozpoczęciem negocjacji, zakładowe organizacje związkowe powinny zadbać o pozyskanie od pracodawcy maksymalnie wiarygodnych, opartych na faktach, informacji ekonomicznych, sytuacji rynkowej z prognozami włącznie. Najlepiej sięgnąć w tej procedurze po art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z późn. zmianami. Kolejny etap to próba wypracowania wspólnej propozycji podwyżkowej przez działające w zakładzie organizacje związkowe biorące udział w negocjacjach, z ustaleniem wysokości finalnie najniższej podwyżki, z określeniem zasad jej ewentualnego wdrożenia. Jeśli pracodawca zaproponuje średni przyrost wynagrodzenia zasadniczego, wówczas warto ustalić minimalne wzrosty płacowe. Negocjacje powinny być prowadzone w dobrej wierze, z zachowaniem zasady słuszności stron, również te prowadzone z zastosowaniem urządzeń elektronicznych. Oznacza to, że niedopuszczalny jest bezwzględny dyktat jednej ze stron negocjacji, bo w ostateczności należy szukać kompromisu, w którym nie ma wygranych ani przegranych.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego