NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1280) z dn. 19 lutego 2021r.

Praca zdalna - Marta Śnioch

Pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Za ten okres pracownik otrzyma zamiast świadczeń chorobowych wynagrodzenie za pracę wykonaną (art. 4h i 4ha ustawy z 2 marca 2020 r.).
Pracownik, który chciałby w okresie kwarantanny lub izolacji pracować w domu powinien ustalić to najpierw z pracodawcą. W tym celu może złożyć pracodawcy wniosek, choć przepisy go nie wymagają. Dla celów dowodowych warto jednak złożyć taki wniosek, który może być przesłany pracodawcy na piśmie lub elektronicznie (np. e-mailem czy sms-em).
Pracodawca nie musi zgodzić się na pracę zdalną w okresie kwarantanny lub izolacji. Jednak zwykle w praktyce taka zgoda jest udzielana, o ile tylko pracownik faktycznie ma możliwości wykonywania pracy zdalnej i rodzaj pracy na to pozwala.
Choć przepisy tego nie nakazują, warto utrwalić zgodę pracodawcy na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji na piśmie lub w formie elektronicznej (np. w odpowiedzi na e-mail lub sms pracownika z prośbą o pracę zdalną). Ważne, aby z tej zgody wyraźnie wynikało w jakim okresie praca zdalna ma być wykonywana.
Praca zdalna – zgodnie ze specustawą – polega na wykonywaniu poza zakładem pracy określonej w umowie o pracę. Jak się wydaje, celem tej regulacji miało być zabezpieczenie pracowników przed sytuacją, w której pracodawca zamierzałby polecić pracownikowi wykonywanie zupełnie innej pracy, niż ta, na którą strony się umówiły.
Bezpieczniejsze w takiej sytuacji może być np. porozumienie czasowo zmieniające warunki zatrudnienia wynikające z umowy o pracę (np. na kilka miesięcy). Po zawarciu takiego porozumienia, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie tej „nowej" pracy, która po zmianach będzie już wynikała z umowy (i nie ogranicza go wtedy okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym – jak przy czasowym oddelegowaniu). Jednak takie działanie może zostać uznane za obejście przepisów o pracy zdalnej. Poza tym czasem powstanie konieczność nowych badań profilaktycznych, szkolenia bhp, zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, itd.
Natomiast drobne zmiany co do specyfiki pracy, zwłaszcza takie, które nie wymagają zmiany umowy o pracę, czy czasowego powierzenia innej pracy są dopuszczalne.

Zmiany zadań w ramach umówionego rodzaju pracy
Pracodawca zatrudniał pracownicę recepcji, która oprócz witania gości, odbierania poczty itp. miała też zadania administracyjne. W związku z czasowym zamknięciem biura pracownica została wysłana na pracę zdalną. W ramach pracy zdalnej nie ma zadań „recepcyjnych", ale za to otrzymała więcej zadań administracyjnych. Ponieważ jednak zadania te mieszczą się w ramach rodzaju pracy wskazanego w umowie o pracę, to nie wymagają ani zmiany umowy o pracę, ani czasowego powierzenia innych zadań niż wykonywane w ramach umowy o pracę. Wystarczy zwykłe polecenie służbowe.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego