NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1280) z dn. 19 lutego 2021r.

Porady prawne

Pracownik został objęty obowiązkową kwarantanną od dnia, który był dla niego wolny od pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy). Pracownik nie będzie wykonywał pracy w czasie kwarantanny. Czy za ten dzień wolny przysługuje mu świadczenie chorobowe? Jest on wynagradzany stawką miesięczną.

Za dzień wolny od pracy, od którego na pracownika została nałożona obowiązkowa kwarantanna, przysługuje mu świadczenie chorobowe - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (jeżeli wykorzystał przysługujący mu wymiar wynagrodzenia chorobowego - 33 dni lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat).
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktowana jest niemożność wykonywania pracy m.in.:
•    w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
•    wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy (a także niemożności jej świadczenia z ww. przyczyn), nie wyłączając dni wolnych od pracy. Zatem za dzień wolny od pracy powinni Państwo naliczyć pracownikowi odpowiednie świadczenie chorobowe. Okres obowiązkowej kwarantanny, za którą przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, wliczany jest do okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni - w przypadku gruźlicy lub choroby przypadającej w okresie ciąży).

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego