NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1280) z dn. 19 lutego 2021r.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

Katarzyna Łażewska-Hrycko została powołana przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się 10 lutego 2021r. w Gabinecie Marszałka Sejmu przy udziale posła Janusza Śniadka, przewodniczącego Rady Ochrony Pracy.
 
Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłym dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy – kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.
(info za: www.pip.gov.pl)

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego