NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1235) z dn. 21 lutego 2020r.

Zmiany przy składaniu sprawozdań finansowych i CIT w 2020r. Uwaga Organizacje Związkowe!

CIT
Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (jak w ubiegłym roku).
Dopuszczono jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11).
Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe w 2020 r.
Sprawozdanie finansowe czyli:
•    Bilans,
•    Rachunek Zysków i Strat,
•    Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości,
•    uchwały zatwierdzające,
w 2020r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dotychczas do Urzędu Skarbowego.
W ubiegłym roku musieliśmy jedynie zachować formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie można składać go w postaci skanów, plików word, excel lub pdf!
Teraz należy dane ze sprawozdania wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej.
Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
Uwaga bardzo ważne!
Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy i wysyłamy do 31 marca 2020 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Księgowości Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:
Tel: 41 344 77 03
E-mail: sekret.kielce@solidarnosc.org.pl

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego