NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1235) z dn. 21 lutego 2020r.

Dwa dni opieki nad dzieckiem do lat 14 dla nauczyciela - Marta Śnioch

Artykuł 67e (dni wolne na opiekę nad dzieckiem) do Karty Nauczyciela został dodany przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
W związku z tym przepisem zwolnienie od pracy przysługuje niezależnie od ilości posiadanych dzieci w wieku do lat 14. Przepis określa jedynie minimum posiadanych przez nauczyciela dzieci tj.: co najmniej jedno dziecko. Z przepisu tego wynika także, iż limit dwóch dni nie zwiększa się razem z liczbą dzieci.
Za czas zwolnienia nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Wskutek tej regulacji nauczyciele nie mogą korzystać z prawa do opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym. Zatem nauczyciel będzie mógł wykorzystać zwolnienie od pracy wyłącznie w wymiarze dziennym, niezależnie od liczby godzin w planie lekcji na dany dzień i wymiaru etatu. Zaś zasady wynikające z ust. 2 i 3 są identyczne z tymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Oznacza to, że w przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia może skorzystać tylko jedno z nich.
Bardzo ważnym aspektem tego prawa jest to, że można z niego skorzystać jedynie w danym roku. Nie wykorzystanie dni w danym roku kalendarzowym nie przechodzą (jak urlop wypoczynkowy) na rok następnym, tym samym przepadają.
Zwolnienie to przysługuje na dzieci własne, jak i te przysposobione, czy wzięte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego