NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1235) z dn. 21 lutego 2020r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

VII Niedziela zwykła, rok A, (23.02.2020 r.)
Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego
Ps 103(102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: 8a) Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
1Kor 3, 16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Akl. przed Ew.: (1 J 2, 5)  
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół
 
Jezus jest Źródłem Miłości dla i do wszystkich!
Dzięki Jezusowi i Miłości jaką nas umiłował, możemy i będziemy miłować podobnie jak On nas miłuje! W Osobie Jezusa, wypełniają się do końca, ponad miarę, dwa największe przykazania: miłości Boga całym sobą i bliźniego jak siebie samego. Jak mamy i możemy miłować Boga i człowieka? Tak, jak Jezus miłuje, czerpiąc z Niego-Niewyczerpanego Źródła Miłości do wszystkich. W Jezusie, w zjednoczeniu z Nim, możemy również miłować naszych nieprzyjaciół, widząc już w nich, z nadzieją, naszych przyszłych, braci i siostry. Zachowując słowo-naukę Jezusa, miłość Boża w nas staje się naprawdę doskonała. Stajemy się wtedy doskonali jak doskonały jest Ojciec nasz Niebieski, jak Jezus, który uzdalnia nas do takiej doskonałej miłości. Stajemy się świętymi, tak jak Bóg jest święty.
Świętość, doskonałość Boża w nas to miłość Boża, miłość Jezusa w nas! A miarą tej miłości jest miłować bez miary, nawet nieprzyjaciół, którzy takiej miłości najbardziej potrzebują.
Trwajmy i czerpmy coraz głębiej z Miłości Chrystusa, szczególnie w Eucharystii-Sakramencie Miłości! Bądźmy jak Jezus, bądźmy świątynią Bożą, w której Duch Boży zamieszkując w nas, będzie dawał nam wzrost w Miłości Chrystusa do wszystkich!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
 Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego