NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1329) z dn. 22 lutego 2022r.

O bierności zawodowej - Waldemar Bartosz

Poszczególne rządy różnych krajów ogłaszają zakończenie pandemii. Podobnie i nasz rząd, choć nieśmiało, to jednak przygotował nas na zakończenie utrudnień związanych z ochroną przed covid-19. W związku z tym można się przyjrzeć i zobaczyć jak wygląda gospodarka i rynek pracy po tym covidowym nieszczęściu. Według danych podanych przez Eurostat zajmujemy bardzo dobre miejsce jeśli chodzi o bezrobocie, jesteśmy na trzecim miejscu (3% bezrobotnych wg metody UE) po Czechach (2,2%) i Holandii (2,7%).
Tę optymistyczną wiadomość psuje inna wieść, tym razem pochodząca ze źródeł OECD. W UE poziom bezrobocia odnosi się do osób poszukujących pracy, w związku z tym nie ujmuje się w tej statystyce osób biernych zawodowo. Według OECD niemal 1/3 osób w wieku produkcyjnym w Polsce nie pracuje i nie poszukuje pracy. W tej kategorii zajmujemy czwarte niechlubne miejsce po Włoszech, Grecji i Belgii. Najbardziej aktywni w poszukiwaniu pracy są mieszkańcy Islandii, Szwajcarii i Szwecji.
Również jeśli się przyjrzymy geograficznemu rozłożeniu wyników owej bierności zawodowej w Polsce, to dojrzymy, że nasze województwo jest niestety w czołówce biernych społecznie. Gorszy wynik uzyskują tylko: województwo warmińsko-mazurskie (34% biernych) i podkarpackie (33%). Tuż za nimi plasuje się nasz region (32%) oraz zachodnio-pomorskie (32%). Najbardziej aktywni zawodowo mieszkają w pomorskim i wielkopolskim (po 27% biernych). Wyniki te korelują niestety ze znacznym poziomem biedy w województwach o wysokim stopniu bierności zawodowej. Z pewnością korelacja ta nie jest przypadkowa, nie wiadomo tylko co jest przyczyną a co skutkiem.
Jeśli chodzi o grupy społeczne najbardziej dotknięte biernością zawodową to – niepełnosprawni i kobiety wykazują większą bierność, czy też niezaradność. Ta konstatacja wydaje się zrozumiała, jeśli się weźmie pod uwagę trudności lokomocyjne u inwalidów i obowiązki rodzinne u kobiet. W ostatnich latach znacząco się poprawiła opieka przedszkolna nad dziećmi, bo aż 89% dzieci objętych jest tą opieką. Natomiast wciąż opieka nad dzieckiem do lat 3 jest nadal szczególnym wyzwaniem.
Pokrótce prezentowane wyniki badań stanowią wyzwanie dla instytucji i osób zajmujących się polityką społeczną. Ubytek prawie 1/3 pracowników musi się negatywnie odbijać na gospodarce, ale także na poziomie życia rodzin, w których mieszkają owi bierni zawodowo.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego