NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1329) z dn. 22 lutego 2022r.

Związkowa pomoc prawna - Kazimierz Pasternak

Wszyscy zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” mają zapewnioną pomoc prawną. Problem w tym, aby chcieć z niej w porę skorzystać. We wstępnym etapie może wystarczy rozmowa z naszym przewodniczącym zakładowej, międzyzakładowej, podzakładowej czy oddziałowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Zawsze możemy liczyć na poufność z zabezpieczeniem przedłożonych pisemnych informacji włącznie. Przewodniczący jest w stanie ocenić na podstawie zgłoszonych informacji, co dalej zrobić z danym problemem. A są one szalenie zróżnicowane. Te drobniejsze, sprowadzone do rzeczywistości zakładowej, zapewne będą możliwe do rozstrzygnięcia. Pracownik z reguły nie posiada obowiązujących, wewnątrzzakładowych źródłowych aktów prawnych (regulaminy pracy czy wynagradzania, zuzp, czy porozumienia zawierane z mocy przepisów ustawowych) mających wpływ na wynagrodzenia czy warunki pracy. W siedzibie zakładowej „Solidarności” tego rodzaju dokumenty są dostępne, co ułatwia postawienie właściwej diagnozy w danej sprawie, przygotowanie dowodów i podjęcie możliwie skutecznej interwencji. To samo dotyczy prawa ustawowego, okresowo nowelizowanego, o czym pracownik, osoba zrzeszona w NSZZ „Solidarność” mimo określonej staranności może nie wiedzieć, co pogarsza prowadzenie batalii o końcowy, oczekiwany rezultat. Porady można uzyskać telefonicznie i mailowo. Nie ma żadnych przeszkód, aby danym problemem zainteresować struktury regionalne Związku, z biurem prawnym włącznie. Warto zawsze pamiętać o dowodach w danej sprawie, co zawsze ułatwia zadanie. Postępowanie sądowe wraz z wymogami procesowo – formalnymi oddajemy na poziom regionalnego biura prawnego, które zawsze zadba o profesjonalizm w prowadzeniu sprawy, głównie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

Niezwykle ważnym etapem w rozpoznaniu danego problemu jest etap początkowy. Właściwe zrozumienie, dla przykładu, ustawowej definicji mobbingu, równego traktowania, wypadku przy pracy, to podstawa w dochodzeniu ewentualnych roszczeń, gromadzenia dowodów, czynnego udziału w sprawie z finalnym rozstrzygnięciem włącznie. A jest aż nadto wiele dowodów świadczących o bałaganie, hasłowym traktowaniu tych spraw i niestety, końcowej porażce. A wystarczy często zapytać i zrozumieć dany problem, aby móc sobie pomóc. Działanie chaotyczne, oparte na subiektywnych ocenach, bez znajomości prawa, co najmniej w podstawowym zakresie, z reguły kończy się przegraną. O tym warto pamiętać.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego