NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1329) z dn. 22 lutego 2022r.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność z dnia 14 lutego 2022r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim niepokojem przyjmuje doniesienia o pogłębieniu trudności finansowych w PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. Przedsiębiorstwo to objęte rządowym programem wspierania PKS-ów zostało włączone w nadzór właścicielski PKP w ramach uzupełniania komunikacji kolejowej. Rozpoczęta i realizowana restrukturyzacja spółki, przy dużym udziale i zrozumieniu pracowników, domaga się jednak wsparcia finansowego. Bez takiej pomocy wielomiesięczne wyrzeczenia mogą zakończyć się niepowiedzeniem.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organów państwa polskiego, przyjmującego odpowiedzialność za rozpoczęty program pomocy PKS-om o udzielenie prawem dozwolonej pomocy, np. w formie pożyczki właścicielskiej.
W obliczu kryzysu komunikacji lokalnej wykluczającej duże obszary życia społecznego, pomoc dla istniejącej firmy przewozów pasażerskich powinna być społecznym priorytetem.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

 

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”