NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1329) z dn. 22 lutego 2022r.

Porady prawne

Jak powinna wyglądać procedura, wraz z niezbędnymi dokumentami (treść klauzuli informacyjnej, upoważnienia do przetwarzania danych itp.), pozyskiwania, archiwizowania itp. danych w zakresie obowiązkowego w służbie zdrowia szczepienia - w związku z treścią nowelizacji z 22 grudnia 2021r. (Dz.U. poz. 2398)?

 
W każdym przypadku konieczność zmiany treści klauzuli informacyjnej oraz ewentualnego odebrania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych musi ocenić osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych osobowych w podmiocie. Wiele zależeć będzie bowiem od samego pracodawcy, który zdecyduje w jaki sposób wprowadzić weryfikację obowiązku szczepienia wobec personelu medycznego, a także od tego jak brzmiała dotychczas przedstawiona pracownikowi klauzula informacyjna.
Wiele zależeć będzie więc od samego pracodawcy, który zdecyduje w jaki sposób (i z jakimi konsekwencjami) zdecyduje się wprowadzić weryfikację obowiązku szczepienia wobec personelu medycznego, przy czym można przypuszczać, że przyjmowane rozwiązania mogą różnić się w stosunku do dotychczasowych i nowo zatrudnianych pracowników, jako że w tym ostatnim przypadku pracodawca dysponuje możliwością wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowach zawieranych z nowymi pracownikami.
Od przyjętych rozwiązań zależeć będą zaś procedury przyjęte w tym zakresie, począwszy od poprzestania na oświadczeniu pracownika, poprzez zobowiązanie do okazania certyfikatu szczepienia, aż po złożenie certyfikatu do akt osobowych.
Istotne jest także jak szczegółowa była dotąd klauzula informacyjna. Jeżeli pracownika informowano o prawie pracodawcy do przetwarzania danych o stanie zdrowia w zakresie obowiązkowej dla danego pracownika profilaktyki, należy uznać, że dane o przebytym szczepieniu nie wykraczają rodzajowo poza ten obszar, zatem informacja taka pozostanie aktualna. Jeżeli klauzula szczegółowo wymieniała badania sanitarno-epidemiologiczne, wymaga uzupełnienia o dane o przebytym szczepieniu.
W każdym przypadku zatem konieczność zmiany treści klauzuli informacyjnej oraz ewentualnego odebrania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych musi ocenić osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych osobowych w podmiocie.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego